Location

We are located onsite at An Grianan Hotel in Burt and are situated on the N13 Road; the main route connecting Derry and Letterkenny. The Hotel is prominently signed and unmistakable because of the dominance of the Old Church complete with spire plus you will see our Visitor Centre Flags and the large Steel Sculpture of King Nuada on top of a miniature Grianan Fort.
 
We are three kilometres from the Bridgend roundabout and approximately 15 kilometres from Letterkenny. The City of Derry Airport is approximately 22 kilometres away and Donegal Airport is about 1 hour's drive.
 
GPS Coordinates:
Latitude: 55.039015'
Longitude: -7.433731'

Liên Hệ

Địa chỉ

The Old Church Visitor Centre,
Carrownamaddy,
Co. Donegal,
Ireland

Điện Thoại

+353 74 936 8900

Email

info@angriananhotel.com

Gọi Chúng Tôi

+353 74 936 8900

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách