Có sẵn tối nay

Chọn Phòng Cho Kỳ Nghỉ Của Bạn

-
+
-
+
-
+

Welcome to the Old Church Visitor Centre

 
It is with great pleasure that we invite you to come and check out our exciting Centre onsite at An Grianan Hotel, in Burt, Inishowen, Co.Donegal.
 
Our Centre displays some of the latest multimedia technological exhibits surrounding the mythical Tuatha De Danann Race of Gods and Warriors.  It also focuses attention on the Grianan of Aileach Ringfort plus the local heritage and culture of the surrounding area. For more information please click our 'About' section!
 
 
 
We look forward to have you visit us this year!
 
P.S. King Nuada requests your presence and you don't say No to a King!
 
 

Opening Hours:

Currently closed until further notice.
 
 

Price:

€3 per person or €5 per person for entry plus Tea/Coffee & Scones or Child equivalent
 
 

Want More?

Then why not come and enjoy one of our Celtic Feast Nights in An Grianan Hotel
For more information Click Here!
 
Next Feast - TO BE CONFIRMED
 
(for any of the available Feast Dates)

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách